Orzamentos

Orzamentos 2022. Prorrogado 2023

Orzamentos 2021

Orzamentos 2019. Prorrogados 2020

Orzamento exercicio 2018 e cadro de persoal

Publicado no BOP Nº 181 do 21 de setembro de 2018

Orzamento 2015

Publicado no BOP º 216 -mércores, 11 de novembro de 2015

Orzamento 2014

Publicado no BOP º 160 -xoves, 25 de agosto de 2014.

Orzamento 2012

Resumo por capítulos do Orzamento da Corporación para o 2012, e o cadro de persoal. (Publicado no BOP º 127 -xoves, 5 de xullo de 2012).

Orzamento 2011

Resumo por capítulos do Orzamento da Corporación para o 2011, e o cadro de persoal. (Publicado no BOP º 185 - martes, 27 de setembro de 2011).

Orzamento 2010

Resumo por capítulos do Orzamento da Corporación para o 2010, e o cadro de persoal. (Publicado no BOP º 181 - martes, 21 de setembro de 2010)

Orzamento 2008

Resumo por capítulos do Orzamento da Corporación para o 2008, e o cadro de persoal. (Publicado no BOP nº 198 do xoves, 28 de agosto de 2008).

Orzamento 2007

Resumo por capítulos do Orzamento da Corporación para o 2007, e o cadro de persoal. Aprobado definitivamente por acordo adoptado pola Corporación Municipal en sesión extraordinaria realizada o día trinta de marzo de 2007. (Publicado no BOP nº 119 do venres, 25 de maio de 2007).

Orzamento 2006

Resumo por capítulos do Orzamento da Corporación para o 2006, e o cadro de persoal. Aprobado definitivamente por acordo adoptado pola Corporación Municipal en sesión extraordinaria realizada o día doce de maio de 2006. (Publicados no BOP Boletín Nº 142. Xoves, 22 de xuño de 2006).