Convocatorias

24-03-2023 -

Actualización lista de persoas aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a de técnico/a de xestión

20-03-2023 -

Resultados provisionais do primeiro exercicio da fase de oposición prazas conserxe promoción interna

15-03-2023 -

Lista definitiva aspirantes a 3 prazas auxiliar administrativo/a

14-03-2023 -

Lista definitiva de admitidos/as e excluidos/as a chofer condutor promoción interna

13-03-2023 -

Anuncio prazas conserxe promoción interna

13-03-2023 -

Convocatoria concurso entre persoal funcionario de carreira dun posto de técnico/a coordinador/a

09-03-2023 -

Convocatoria praza Bibliotecario/a

09-03-2023 -

Anuncio nomeamento técnica de xestión financieira e recadación

09-03-2023 -

Lista definitiva praza vacante de peón/peoa de recollida de lixo (OEP 2019)

06-03-2023 -

Anuncio aprobación lista praza técnico/a xestión