Convocatorias

22-09-2022 -

Resultados exercicio test praza peón/a de limpeza viaria

20-09-2022 -

Resolución proceso selectivo oficial albanel (OEP 2018)

Resolución do proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de oficial albanel (OEP 2018)
16-09-2022 -

Prórroga do nomeamento de funcionaria interina

16-09-2022 -

Lista provisional admitidos/as e excluidos/as proceso por concurso tres postos administrativa/o

09-09-2022 -

Anuncio do tribunal do proceso selectivo de dúas prazas de administrativo/a.

08-09-2022 -

Prazo presentación instancias responsable vías e obras

06-09-2022 -

Presetación instancias proceso selectivo conserxe, promoción interna

04-09-2022 -

Resultados terceira proba vacante oficial albanel

02-09-2022 -

Anuncio cambio ubicación proba prazas administrativo/a

01-09-2022 -

Lista provisional persoas aspirantes admitidas e excluídas vacante de arquitecto/a técnico/a