Aprobación da delegación na Deputación Provincial da Coruña das competencias de recadación da taxa de colectores (ordenanza fiscal nº 19) do Concello de Fene

Aprobación da delegación na Deputación Provincial da Coruña das competencias de recadación da taxa de colectores (ordenanza fiscal nº 19) do Concello de Fene

Publicado no BOP do 14 de xuño o a uncio de aprobación da delegación na Deputación Provincial da Coruña das competencias de recadación da taxa de colectores (ordenanza fiscal nº 19) do Concello de Fene

 
Ligazóns