Anuncio acta número 6 do tribunal de selección prazas de administrativo/a OEP 2018 e 2020

Anuncio acta número 6 do tribunal de selección prazas de administrativo/a OEP 2018 e 2020

Anuncio acta núm. 6, do 03.08.2022, do tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, de dúas prazas de administrativo/a, que figuran como vacantes no cadro de persoal funcionario do Concello de Fene incluídas nas ofertas de emprego público dos anos 2018 e 2020. Revisión de alegación, correccións da segunda proba da fase de oposición (test) e convocatoria para as persoas que superaron a segunda proba (puntuación ≥ 5) á realización da terceira proba da fase de oposición no pavillón polideportivo de San Valentín o día 05.09.2022 ás 11.00 h.

Descargas