Certificación electrónica de datos catastrais non protexidos e de cartografía dixital

A través do Punto de Información Catastral sito na oficina técnica municipal, a cidadanía pode acceder ao servizo de consulta libre e certificación electrónica de datos catastrais non protexidos e de cartografía dixital.

Requisitos

Libre acceso para a consulta e certificación de datos catastrais non protexidos que consten na Base de Datos Nacional do Catastro.

Lugar de solicitude

Oficina Técnica Municipal
Avda. do Concello s/n.  -15500 Fene
Central: 981 492 707
Fax: 981 492 788

Ligazóns