Domiciliación bancaria

A solicitude de orde de domiciliación bancaria é a tramitación necesaria para realizar o cobro dos impostos e das taxas municipais a través da conta de banco ou caixa.
 
Pódense domiciliar todos os recibos dos Impostos, Taxas e Prezos Públicos municipais.
Posteriormente a persoa interesada pode solicitar modificacións de conta ou dar de baixa a domiciliación.

Lugar de solicitude

Casa do Concello [Rexistro Xeral, 1º andar] Avda. do Concello s/n. - 15500 Fene

Teléfono: 981 492 707, Extensión: 205

Horario de atención ao púbico: de luns a venres de 8.30 a 14.30 horas

Lugar de tramitación

Casa do Concello [Departamento de Tesourería] Avda. do Concello s/n. - 15500 Fene

Teléfono: 981 492 707 / Email: tesoureria@fene.gal

Prazo

A solicitude realizarase ao menos dous meses antes do inicio do período de cobro en voluntaria (art. 25 do Rd 939/2005, de 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Recadación ), noutro caso, surtirá efecto a partires do período seguinte.

Áreas
Descargas