Programa de mediación en conductas aditivas

Programa de ámbito social

Servizo municipal estabel que presta un conxunto de medidas específicas de incorporación social, especialmente aplicadas de xeito individualizado.

Reunións de coordinación con recursos especializados.

Seguimento de casos.

Áreas