Programa de prevención indicada. Ámbito familiar.

Este programa está destinado as familias usuarias de Servizos Sociais, unidades de tratamento de adiccións, unidades de saúde mental infanto-xuvenil... nas que se detecte a presenza de consumos de drogas por parte dos menores en fases iniciais (aínda que non cumpran criterios de presenza de trastorno aditivo) e se considere que se atopen en risco de agromar problemas familiares e psicosociais. Adolescentes derivados dos centros escolares que presentan consumos .
Áreas