Programa de prevención universal. Ámbito familiar

A finalidade do programa é a de promover unha maior implicación dos pais e nais ou titores como axentes de saúde e fomentar a adquisición das competencias necesarias para que poidan desenvolver esta importante función de forma axeitada.

O programa estrutúrase ao longo do curso escolar, tendo en conta as vacacións escolares. O horario se establecerá co acordo do grupo de pais/nais que van participar no programa.

Neste programa se marcan os seguintes obxectivos:

  • Mellorar as actitudes educativas e preventivas das familias.
  • Promover e reforzar os factores de protección familiar, ao tempo que se pretende reducir o impacto dos factores de risco relacionados con este ámbito.
  • Mellorar a habilidade dos participantes para o desenvolvemento de pautas consistentes na xestión familia.
Áreas