Presentación

Dende o Departamento traballamos para garantir o acceso á actividade físico-deportiva de toda a poboación, promocionar e apoiar o tecido asociativo, prestar unha especial atención ao deporte escolar e de base e considerar o deporte competición como un estímulo e complemento da actividade físico-deportiva