Escolas, cursos e obradoiros

Unha ampla oferta de escolas culturais, municipais, distribuídas por todo o Concello funcionan cunha media de 3 horas semanais durante o curso escolar. Completa a oferta formativa a organización de cursos e obradoiros específicos cunha duración menor que as escolas.

A matriculación nas Escolas ten lugar na primeira quincena de setembro e a oferta de actividades estrutúrase en dúas grandes modalidades:

  • Escolas municipais, dirixidas á poboación de todas as idades. Teñen lugar na Casa da Cultura.
  • Cursiños e obradoiros TIC e doutras modalidades.

A organización de cursos e obradoiros ten carácter puntual e a súa convocatoria anúnciase neste web. 

Descargas