C.P.S. San Valentín. Directiva

Juan Miraz

Presidente

Asume a representación legal da asociacion. Executará os acordos adoptados pola xunta directiva e a asamblea xeral. Ordea pagamentos, fima actas, certificados e outros documentos xunto co secretario.

Maikel Rodeiro

Vicepresidente

Emi López

Tesoureira

Recauda e custodia os fondos da asociacion.Dirixe a contabilidade e levanta conta dos ingresos e os gastos .

Arturo Gómez

Secretario

Recibe e tramita solicitudes de ingreso-baixa. Levará un ficheiro e libro de rexistro. Leva a dirección do traballo administrativo.

Adrián Sanmartín

Vocal