Os valores que se recadarán do Concello de Fene son a do imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)

O prazo de ingreso voluntario será do 1 de abril ao 15 de xullo, ambos inclusive.

Como novidade, as persoas contribuintes teñen a posibilidade de solicitar un plan individualizado de pagos

Para máis información poden dirixirse as oficinas de infomación máis cercanas:

Ferrol

R. Naturalista López Seoane, 5 (Esteiro)

15403

De luns a venres de 9.00 a 14.00

981355795

zona2@dacoruna.gal

Narón

Pz. do Concello, s/n (Xuvia)

15570

Luns e mércores de 9.00 a 14.00

981397083

zona2@dacoruna.gal