Nomeamento de funcionaria interina departamento de Secretaría

Nomeamento de funcionaria interina departamento de Secretaría

Nomeamento de funcionaria interina por exceso ou acumulación de tarefas para o departamento de Secretaría durante un período de tres meses, prorrogables segundo as necesidades do departamento ata o máximo legal permitido.

Descargas